jezelf ontwikkelen doe je samen
Jezelf ontwikkelen doe je samen
 
Samen
Bij ons mag iedereen zichzelf zijn en stimuleren we het leren van elkaar.

We begeleiden onze leerlingen bij het vormen van hun persoonlijkheid. Volgens de Montessori-methode leren we onze leerlingen om te gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. Daar hoort elkaar helpen en zorg hebben voor de omgeving bij. Er is daarom veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
 


Inspiratie
Eigentijds onderwijs dat aansluit bij de huidige maatschapij; we inspireren onze leerlingen de wereld te ontdekken en te onderzoeken.
 
Leerlingen doen kennis en vaardigheden op door creatief en nieuwsgierig te zijn. We bieden het hele jaar door gevarieerd onderwijs aan door vakken zoals kunst, cultuur, natuur, wereldoriëntatie en techniek thematisch te benaderen met het onderwijsconcept IPC (International Primary Curriculum). We gebruiken middelen die aansluiten bij de dagelijkse realiteit waar digitale en sociale vaardigheden belangrijk zijn.
 


Ontwikkeling
Wij bieden onderwijs op maat met de zorg én extra uitdaging die past bij de eigen ontwikkeling van jouw kind.
 
We hebben oog voor de persoonlijke ontwikkeling. We zijn een gedreven en enthousiast team, met vakdocenten voor gym en veel aandacht voor culturele en creatieve vormgeving (handenarbeid). Voor leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, is er een remedial teacher. Er is een plusleerkracht voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. 
 


Ambitie
Ieder kind is uniek en heeft individuele talenten, wij leren kinderen hoe ze het beste uit zichzelf kunnen halen.
 
Naast de basisvaardigheden rekenen en taal, hebben we veel aandacht voor het aanleren van vaardigheden voor het vormen van de eigen talenten en interesses. Samen met ouders, leerlingen en leerkrachten leren we onze leerlingen hoe ze deze het beste kunnen ontwikkelen.