jezelf ontwikkelen doe je samen
  Buitenschoolse Opvang
Montessorischool-Zuid werkt samen met een aantal BSO's. O.a Toppie en Bink.
De meeste kinderen maken gebruik van de kinderopvang van Bink. De jongste kinderen ( t/m 7 jaar) gaan naar het Kraaiennest. Op het, naast onze school gelegen, Kraaiennest zitten alleen kinderen van onze school. Vanaf 8 jaar stromen ze door naar de Hasselbraam, even verderop in de wijk. Deze opvang biedt meer mogelijkheden voor het oudere kind en wordt gedeeld met een andere basisschool. De pedagogische medewerkers van Bink verzorgen ook onze tussenschoolse opvang.