jezelf ontwikkelen doe je samen
  Schooltijden
De school start met een inloopkwartier van 08.15 uur tot 08.30 uur. Om 08.30 uur begint de les voor alle groepen. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag duurt de schooldag tot 14.30 uur en op woensdag tot 12.30 uur. Onze school heeft een continurooster. Dat wil zeggen dat alle kinderen op school gezamenlijk lunchen in de klas. In de onderbouw lunchen de kinderen met een pedagogisch medewerker van de tussenschoolse opvang (TSO) Bink. Groep 3 t/m 8 lunchen in de klas. Rond lunchtijd spelen de groepen 3 t/m 8 een half uur buiten onder toezicht van de medewerkers van de TSO.
 
 
  Schoolgids
In de schoolgids staan de uitgangspunten van onze Montessori werkwijze en het pedagogisch klimaat. In de schoolgids kun je lezen waar de school voor staat, welke visie en uitgangspunten wij hanteren en hoe wij voortdurend de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren. Je vindt er informatie over o.a. de kwaliteitszorg, de onderwijstijd, de ouderbijdrage maar ook over praktische zaken. De schoolgids wordt jaarlijks geactualiseerd. Klik hier voor de meest recente versie.
 
 
                                                                      Jaarverslag 
Om transparant te zijn en goed te kunnen verantwoorden wat schoolbesturen met hun geld doen is een en ander vastgelegd in de Code Goed Bestuur. Klik hier voor het meest recente jaarverslag. 
 
 
  Vakantierooster en vrije dagen 
Als je kind dit schooljaar bij ons op school begint, is een aantal data wellicht van belang om nu al te weten, zoals studiedagen en/of schoolvakanties. Om de schoolvakanties te spreiden heeft Nederland 3 regio's. Montessorischool Zuid valt onder de regio Noord. De data komen in de agenda van het ouderportaal te staan. Uiteindelijk is het ouderportaal leidend, dus houd goed in de gaten of er wijzigingen zijn.
 
 
  Ouderbijdrage
Onze school heeft een vrijwillige ouderbijdrage. De MR buigt zich jaarlijks over de begroting en de verantwoording hiervan. Onze school biedt veel extra's die niet horen tot het standaardonderwijs. De besteding van de ouderbijdrage weerspiegelt waar wij voor staan als school, maar vooral wat wij onze kinderen mee willen geven. Uit de bijdrage worden alle extra activiteiten gefinancierd zoals: schoolreisjes/excursies, het schoolkamp, diverse vieringen en speciale projecten. Naast deze activiteiten wordt het besteed aan extra leermiddelen zoals chromebooks en (montessori)materiaal. Er zijn gedurende het schooljaar geen extra kosten meer voor ouders, wel heel veel extra inspiratie en ontwikkeling voor de kinderen. Klik hier voor het reglement vrijwillige ouderbijdrage. 
 
 
 
  Voeding en traktaties
Op school eten we een gezond 10 uurtje en lunchen we gezond. Het dagelijkse 10 uurtje is bij voorkeur groente of fruit, water of een andere gezonde dorstlesser. Voor de lunch zien we graag boterhammen en een gezonde dorstlesser.
Als school streven wij verantwoorde traktaties na. Voor ons betekent dit bescheiden en gezonde traktaties. Chips, lolly's, kauwgum en andere ongezonde traktaties worden op school niet uitgedeeld. Het is altijd leuk dat bij verjaardagen ook aan het team wordt gedacht, de jarige leerlingen gaan vol trots de school door met hun traktatie!
 

 
  Onderbouwinformatie
De eerste schooldag van je kind is de dag na de 4e verjaardag, hierbij rekening houdend met vakanties en weekenden. Geruime tijd voor de eerste schooldag van je kind ontvang je (digitaal) praktische informatie over de startperiode op school. De eerste week is een 'wenweek' waarin je kind halve dagen (tot 11.45 u) naar school gaat. De eerste dagen komt er veel op je kind af. Daarom adviseren we om je kind ook nog niet meteen naar de BSO te laten gaan. Als je kind bij ons start verwachten we al een zekere mate van zelfredzaamheid. Niet voor niets is het motto van montessorionderwijs 'help mij het zelf te doen'.  
 
 
  Peuterspeelzaal Montessorischool-Zuid
Peuterspeelzaal Montessorischool-Zuid is gehuisvest in het Kraaiennest vlakbij onze school. De peuterspeelzaal valt onder stichting Bink.  
 
 
     Buitenschoolse Opvang
Montessorischool-Zuid werkt samen met een aantal BSO's. O.a Compananny en Bink.
De meeste kinderen maken gebruik van de kinderopvang van Bink. De jongste kinderen ( t/m 7 jaar) gaan naar het Kraaiennest. Op het, naast onze school gelegen, Kraaiennest zitten alleen kinderen van onze school. Vanaf 8 jaar stromen ze door naar de Hasselbraam, even verderop in de wijk. Deze opvang biedt meer mogelijkheden voor het oudere kind en wordt gedeeld met een andere basisschool. De pedagogische medewerkers van Bink verzorgen ook onze tussenschoolse opvang.