jezelf ontwikkelen doe je samen
  Schooltijden
De school start met een inloopkwartier van 8.15 u tot 8.30 u. Om 8.30 u begint de les voor alle groepen. Op maandag, dinsdag en donderdag duurt de schooldag tot 14.30 u en op woensdag tot 12.30 u. De groepen 1 t/m 4 zijn vrijdagmiddag vrij en om 11.45 u uit. Voor groep 5 t/m 8 duurt de vrijdag tot 14.30 u. Onze school heeft een continurooster. Dat wil zeggen dat alle kinderen op school gezamelijk lunchen in de klas. In de onderbouw lunchen de kinderen met een pedagogisch medewerker van de tussenschoolse opvang (TSO) Bink. Groep 3 t/m 8 lunchen in de klas. Rond lunchtijd spelen de groepen 3 t/m 8 een half uur buiten onder toezicht van de medewerkers van de TSO.
 
 
  Schoolgids
In de schoolgids lees je alle informatie over onze school.
 
 
  Vakantierooster en vrije dagen 
Als je kind dit schooljaar bij ons op school begint, is een aantal data wellicht van belang om nu al te weten, zoals studiedagen en/of schoolvakanties. Deze data komen allemaal in de agenda van het ouderportaal te staan. Uiteindelijk is het ouderportaal leidend, dus houd goed in de gaten of er wijzigingen zijn.
 
 
  Ouderbijdrage
Onze school heeft een vrijwillige ouderbijdrage. Onze school biedt veel extra's die niet horen tot het standaardonderwijs. De besteding van de ouderbijdrage weerspiegelt waar wij voor staan als school, maar vooral wat wij onze kinderen mee willen geven. Uit de bijdrage worden alle extra activiteiten gefinancierd zoals: schoolreisjes/excursies, het schoolkamp, diverse vieringen, feesten en speciale projecten. Naast extra activiteiten wordt het besteed aan extra leermiddelen zoals chromebooks en (montessori)materiaal. Er zijn gedurende het schooljaar geen extra kosten meer voor ouders, wel heel veel extra inspiratie en ontwikkeling voor de kinderen. De school heeft een reglement ouderbijdrage.
 
  Voeding en traktaties
Op school eten we een gezond 10 uurtje en lunchen we gezond. Het dagelijkse 10 uurtje is bij voorkeur gruit (groente of fruit), water of een andere gezonde dorstlesser. Voor de lunch zien we graag boterhammen met een gezonde dorstlesser.
Als school willen we verantwoorde traktaties. Voor ons betekent dit bescheiden traktaties en kleurstof vrij. In elke klas zitten kinderen die hyperactief reageren op (te veel) kleurstof. Chips, lollyís, kauwgum en zeer ongezonde traktaties worden niet op school gegeten. Ongezonde traktaties laten we de jarige wel uitdelen maar daarna vragen we  de traktatie mee naar huis te nemen. Wil je zelf bakken? Doe dit dan zo gezond mogelijk, met natuurlijke grondstoffen. Wat is er mis met een naturel cakeje, in een bescheiden formaat? Op internet vind je talloze ideeŽn over gezond trakteren. Het is altijd leuk dat bij verjaardagen het team niet vergeten wordt. Ook wij vinden het prettig als de traktaties gezond en bescheiden blijven.
 

 
  Onderbouwinformatie
Een maand voor dat je kind 4 wordt ontvangt je kind post van school. Het krijgt een kaart waar op staat in welke groep het komt en hoe de leerkracht heet. Ook als ouders krijg je post met praktische informatie over de onderbouw. De dag nadat je kind 4 is geworden, start het bij ons op school. De eerste week is een 'wenweek' waarin je kind halve dagen (tot 11.45 u) naar school gaat. De eerste dagen komt er veel op je kind af. Daarom adviseren we om je kind ook nog niet meteen naar de BSO te laten gaan. Als je kind bij ons start verwachten we al een zekere mate van zelfredzaamheid. Niet voor niets is het motto van montessorionderwijs 'help, het me zelf te doen'.  
 
 
  Peuterspeelzaal Montessorischool-Zuid
Peuterspeelzaal Montessorischool-Zuid is gehuisvest in het Kraaiennest vlakbij onze school. De peuterspeelzaal valt onder stichting Bink.  
 
 
  Buitsenschoolse Opvang
Montessorischool-Zuid werkt samen met een aantal BSO's. O.a Toppie en Bink.
De meeste kinderen maken gebruik van de kinderopvang van Bink. De jongste kinderen ( t/m 7 jaar) gaan naar het Kraaiennest. Op het, naast onze school gelegen, Kraaiennest zitten alleen kinderen van onze school. Vanaf 8 jaar stromen ze door naar de Hasselbraam, even verderop in de wijk. Deze opvang biedt meer mogelijkheden voor het oudere kind en wordt gedeeld met een andere basisschool. De pedagogische medewerkers van Bink verzorgen ook onze tussenschoolse opvang.