jezelf ontwikkelen doe je samen
Onze school
  Onze leerlingen
Onze school telt 14 groepen met ongeveer 28 kinderen. We werken in heterogene groepen. Kinderen van verschillende leeftijden zitten in een lokaal. De leerlingen blijven in principe twee jaar bij dezelfde leerkracht. Elk kind in de klas is een keer de oudste en een keer de jongste. Oudere kinderen kunnen de jongere kinderen helpen.
 
  Passend onderwijs op onze school
Onze ambitie is om leerlingen vanuit de montessorivisie zo goed mogelijk onderwijs te bieden. Wij zetten ons in om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Binnen de grenzen van de school willen we goed onderwijs bieden aan reguliere leerlingen, maar ook aan leerlingen met meer specifieke onderwijsbehoeften.
 
 
     Ons team
Onderwijs maak je samen! Ons team bestaat, naast de groepsleerkrachten, uit andere onderwijsprofessionals en ondersteuners. Met elkaar zorgen we voor een lerende omgeving voor de leerlingen, maar ook voor ons zelf. Op onze school werken 35 mensen. Alle groepsleerkrachten beschikken over het montessoridiploma of studeren hiervoor. Op onze school werken mensen met verschillende functies en taken. Elke groep wordt geleid door 1 fulltime of 2 parttime groepsleerkrachten. 
 
 
  Onze ouders 
Samen met de school staan ouders voor de taak kinderen naar volwassenheid te begeleiden. Ouders en school hebben een gezamenlijk doel: Het welbevinden en de ontwikkeling van het kind. Onze school heeft betrokken ouders die meeleven met het wel en wee van hun kind. Betrokken ouders dragen bij aan een levendig schoolklimaat. 
 
 
  Communicatie
Ons vak is onderwijs, maar communicatie vinden wij heel belangrijk. We proberen ouders zo goed en zo adequaat mogelijk te informeren. Daarnaast hopen we dat ouders die vragen hebben niet schromen om ons aan te spreken. Ons communicatiemiddel is het ouderportaal. Via het ouderportaal delen we algemene informatie, groepsinformatie, of is er individueel contact met de leerkracht voor het maken van een afspraak of het doorgeven van informatie. Voor de ouders is de leerkracht het eerste aanspreekpunt.