jezelf ontwikkelen doe je samen
  Onze leerlingen 
Onze school telt 14 groepen met ongeveer 28 kinderen per groep. De onderbouw begint een schooljaar met zo'n 20 leerlingen. Door de tussentijdse instroom van de 4 jarigen eindigen de onderbouwgroepen met ongeveer 30 leerlingen. We werken in heterogene groepen.  Bij ons op school hebben we  twee leerjaren per groep. De leerlingen blijven in principe twee jaar bij dezelfde leerkracht. Elk kind in de klas is een keer de oudste en een keer de jongste. Oudere kinderen kunnen de jongere  kinderen helpen.
 
 
  Heterogene groepen
Kinderen van verschillende leeftijden zitten in een lokaal. Regels in de groep worden door de oudere kinderen nageleefd, waardoor de jongste kinderen het overnemen. Kinderen leren van elkaar door aandacht te hebben voor elkaar, naar elkaar te kijken en te luisteren. Ze leren spelenderwijs met elkaar samen te leven en te werken. In de klas zitten de kinderen in groepjes. Ook hier zitten jongste en oudste kinderen door elkaar.