jezelf ontwikkelen doe je samen
  Communicatie
Ons vak is onderwijs, maar communicatie vinden wij heel belangrijk. We proberen ouders zo goed en zo adequaat mogelijk te informeren. Daarnaast hopen we dat ouders die vragen hebben niet schromen om ons aan te spreken. Ons communicatiemiddel is het ouderportaal. Via het ouderportaal delen we algemene informatie, groepsinformatie of is er individueel contact met de leerkracht voor het maken van een afspraak of het doorgeven van informatie.
 
 
  Groepsleerkacht
Voor de ouders is de leerkracht het eerste aanspreekpunt. Gedurende het jaar vinden er een aantal gesprekken plaats tussen leerkracht en ouders. Vanaf groep 6 is het gebruikelijk dat ook de leerling bij gesprekken aanwezig is. Het eerste aanspreekpunt voor de ouder is de groepsleerkracht. Via het ouderportaal nodigt de leerkracht van jullie kind je uit voor een gesprek. Ook jij als ouder kunt via het ouderportaal een gesprek met de leerkracht aanvragen. Het uitwisselen van belangrijke en inhoudelijke informatie gebeurt niet via het ouderportaal maar altijd in een persoonlijk gesprek. Van de gesprekken wordt een verslag gemaakt. Dit verslag vormt de basis voor een vervolggesprek.
Er zijn verschillende soorten oudergesprekken:
-Bij de start van een schooljaar: een overdrachts- of kennismakingsgesprek.
-Gedurende het schooljaar het voortgangsgesprek n.a.v. het verslag (rapport).
-Tussentijdsgesprek, een extra gesprek als er zorgen of vragen zijn.
-Na 2 maanden is er een eerste oudergesprek voor de leerlingen die instromen in groep 1.

De leerkrachten van groep 2 brengen een huisbezoek. Het is een informeel bezoek en bevordert de laagdrempeligheid van de school. 
 
 
  Nieuwsbrief
Regelmatig ontvangen ouders via het ouderportaal een algemene nieuwsbrief van de directie of een berichtgeving over een specifieke activiteit.
 
  
  Ouderavonden
Aan het begin van het schooljaar worden er klassenavonden georganiseerd. Het doel van deze avond is ouders te informeren over de activiteiten en werkwijze in het schooljaar en kennis te maken met de andere ouders van de klas. Daarnaast organiseren we nog ouderavonden met als doel ouders te informeren over onze manier van werken: Waar is de school mee bezig? Hoe zie je dat terug in de klas? Wat betekent dit voor de rol van ouders? Het kan ook zijn dat er een pedagogisch thema wordt aangedragen. 
 
 
  Koffieochtenden
Verdeeld over het schooljaar zijn er koffieochtenden gepland. Meestal is dit de eerste vrijdag van de maand. Tijdens deze ochtend mogen ouders even mee de klas in om samen met hun kind een werkje te doen. Op deze ochtend is er ook de gelegenheid om samen met andere ouders koffie/thee te drinken.
 
 
  Ouderportaal
Een prettige samenwerking staat of valt met een goede communicatie. Gedurende het schooljaar infomeren wij de ouders via het ouderportaal. Op het ouderportaal staat alle belangrijke en relevante informatie over de school. Je vindt hier o.a. de schoolkalender, intekenlijsten voor gesprekken, foto's, nieuwsbrieven, korte berichten, beleidsdocumenten, roosters enzovoort.