jezelf ontwikkelen doe je samen
  Ouderbetrokkenheid
Onze ouders zijn betrokken bij het wel en wee van hun kind.
Ouders en school hebben elkaar nodig om samen te werken aan schoolsucces voor het kind. Ouderbetrokkenheid levert een belangrijke bijdrage aan een optimaal verloop van de schoolloopbaan. Betrokken ouders dragen bij aan een levendig schoolklimaat, houden de school een kritische spiegel voor en brengen daardoor kwaliteitsverbeteringen op gang. Communicatie is hierbij erg belangrijk. De wederzijdse verwachtingen staan beschreven in ons beleidsplan ouderbetrokkenheid.  
 
 
  Ouderparticipatie
Ouders kunnen ook meehelpen (participeren) in de school door praktische hulp te bieden. Er zijn veel ouders actief betrokken bij de school. We hebben computerouders, techniekouders, bibliotheekouders, leesouders etc. Daarnaast helpen ouders incidenteel door te rijden voor excursies of ze vertellen over hun beroep tijdens de Faqta lessen. Ook grootouders bieden regelmatig een helpende hand.
Ouders praten ook mee over schoolzaken door zitting te nemen in het bestuur, de medezeggenschapsraad, de werkgroep communicatie of de oudercommissie.