jezelf ontwikkelen doe je samen
  Ons team
Onderwijs maak je samen! Ons team bestaat, naast de groepsleerkrachten, uit andere onderwijsprofessionals en ondersteuners. Met elkaar zorgen we voor een lerende omgeving voor de leerlingen, maar ook voor ons zelf. Op onze school werken 35 mensen. Alle groepsleerkrachten beschikken over het montessoridiploma of studeren hiervoor. Op onze school werken mensen met verschillende functies en taken. Elke groep wordt geleid door 1 fulltime of 2 parttime groepsleerkrachten. 
 
 
  De groepsleerkracht
De groepsleerkracht geeft onderwijs en begeleidt de leerlingen in zijn/haar groep. Leerkrachten die bij ons werken hebben een montessoridiploma of leren hiervoor. De groepsleerkracht is het eerste aanspreekpunt voor de ouders. De groepsleerkracht begeleidt de leerlingen ook in hun sociaal-emotionele en morele ontwikkeling. Regelmatig toetst de leerkracht de stof en bespreekt de leerkracht de voortgang van het kind met de ouders, maar vanaf groep 6 ook met de leerlingen zelf. Twee keer per jaar gebeurt dit a.d.h.v. het verslag (rapport). Daarnaast vergadert de leerkracht met collega's waarbij kwesties rond het onderwijs, de organisatie, (nieuw) beleid en andere schoolzaken worden besproken.
 
 
                    Directeur
De directeur, Nathalie van Limborgh, is verantwoordelijk voor het integraal schoolmanagement op het gebied van onderwijs, personeel, financiën, huisvesting, administratie en beheer. Zij zorgt voor de dagelijkse gang van zaken, geeft leiding en sturing en bewaakt de voortgang. Zij legt verantwoording van het gevoerde beleid af aan het bestuur en onderhoudt contacten met ouders, medezeggenschapsraad, oudercommissie en met externe instanties.
 
 
  Bouwcoördinator
De verschillende groepen zijn verdeeld over 4 bouwen, de onderbouw met groep 1/2, de middenbouw met groep 3/4 de tussenbouw met groep 5/6 en de bovenbouw met groep 7/8. De bouwen worden geleid door een bouwcoördinator. De bouwcoördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de bouw. Het BCT team is het midden managementteam van de school. Regelmatig overleggen de bouwcoördinatoren en de directeur over onderwijskundige en organisatorische zaken. De taak van bouwcoördinator wordt uitgevoerd naast het werk als groepsleerkracht. Bij afwezigheid van de directeur nemen zij de taken waar.
 
 
    De intern begeleider
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de interne leerlingenondersteuning op onze school. Zij ondersteunt de groepsleerkracht bij het proces van de leerlingbegeleiding. Binnen de leerlingenondersteuning is de intern begeleider de spin in het web. Zij monitort en coördineert de ondersteuning in de breedste zin van het woord. 
De intern begeleider vormt samen met de remedial teacher, de gedragsspecialisten en de directeur het ondersteuningsteam (OT). Eens in de 2 weken hebben zij overleg over de belangrijkste items op het gebied van de leerlingenondersteuning (IB@mtsz.nl).
 
 
  Specialisten
  • De Remedial Teacher (RT@mtsz.nl) begeleidt de leerling bij het wegwerken van (tijdelijke) hiaten op basis van een handelingsplan. De Remedial Teacher maakt deel uit van het ondersteuningsteam, samen met de Intern Begeleider en directie.
  • De motorische Remedial Teacher begeleidt de leerlingen die uitvallen op de motorische ontwikkeling.
  • De plusleerkracht begeleidt de leerlingen die naar boven uitvallen op basis van een handelingsplan.
  • De gedragsspecialist ondersteunt de leerkrachten bij het opstellen en uitvoeren van een handelingsplan gedrag.