jezelf ontwikkelen doe je samen
  Passend onderwijs op onze school
Onze ambitie is om leerlingen vanuit de montessorivisie goed onderwijs te bieden. Wij zetten ons in om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. We willen goed onderwijs bieden aan reguliere leerlingen, maar ook aan leerlingen met meer specifieke onderwijsbehoeften binnen de grenzen van onze school. Onze school heeft ervaring in het werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op de volgende gebieden:
- (Ernstige) dyslexie
- Dyscalculie
- Meer- en hoogbegaafdheid
- ADD/ADHD
- Autistisch spectrum
De school bewaakt het overschrijden van grenzen. Wenselijkheid en haalbaarheid moeten in balans zijn. Hoewel onze school openstaat voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, moet er aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
-De school moet de extra onderwijsbehoeften kunnen hanteren.
-De behoefte van het individuele kind mag niet ten koste gaan van de andere leerlingen.
Onze school kan niet tegemoet komen aan onderwijsbehoeften voortkomend uit extreem oppositioneel gedrag. Dit geldt ook voor leerlingen met visuele en (ernstig) lichamelijke beperkingen.
 
 
  Leerlingondersteuning
Onze leerkrachten worden gesteund door het ondersteuningsteam (OT) van de school. Het ondersteuningsteam (OT) bestaat uit de intern begeleider, de directeur en de remedial teacher, aangevuld met de expertise van onze specialisten zoals bijvoorbeeld de specialist meer-/hoogbegaafden of de gedragsspecialist. Samen zijn we verantwoordelijk voor het onderwijs aan onze leerlingen.
Kan onze school niet (meer) tegemoet  komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van het kind, dan zal de school samen met de ouders en medewerkers van ons samenwerkingsverband, Unita, op zoek gaan naar een passender vorm van onderwijs binnen de regio.
www.swvunita.nl