jezelf ontwikkelen doe je samen
  Ouderbijdrage
Onze school heeft een vrijwillige ouderbijdrage. De besteding van de ouderbijdrage weerspiegelt waar wij voor staan als school, maar vooral wat wij onze kinderen mee willen geven. Onze school biedt veel extra's die niet horen tot het standaardonderwijs.
Uit de bijdrage worden alle extra activiteiten gefinancierd zoals: schoolreisjes/excursies, het schoolkamp, diverse vieringen, feesten en speciale projecten. Naast extra activiteiten wordt het besteed aan extra leermiddelen zoals chromebooks en (montessori)materiaal. Er zijn gedurende het schooljaar geen extra kosten meer voor ouders, wel heel veel extra inspiratie en ontwikkeling voor de kinderen. De school heeft een reglement ouderbijdrage. Klik hier voor het reglement.