jezelf ontwikkelen doe je samen
  Montessori
'Help mij het zelf te doen'.
Is de bekendste uitspraak van Maria Montessori en vat nog altijd goed het montessoriconcept samen. 
 
 
   Montessorionderwijs
Montessorionderwijs is een zorgvuldig opgebouwde onderwijsmethode, waarbij een kind zich zo veel mogelijk in zijn eigen tempo, gebruik makend van eigen kunnen, kan ontwikkelen, onder de leiding van een gespecialiseerde montessorileerkracht. Het montessorionderwijs kent eigen speciaal ontworpen montessorimaterialen, die we naast de reguliere lesmethodes gebruiken.
 
                                 
  Vrijheid in gebondenheid
Montessorionderwijs is gebaseerd op een soepel evenwicht tussen vrijheid en een systeem van vaste regels, samengevat als "vrijheid in gebondenheid". Een kind krijgt vrijheid om zelf zijn werk te kiezen en/of in te delen, maar de leerkracht let er op dat die keuze in de juiste verhouding staat tot de mogelijkheden (talenten en beperkingen) van het kind. Er zitten ook regels aan die vrijheid vast. Die moeten het samen leren en leven in een groep mogelijk maken. Het is een vrijheid in gebondenheid. 
 
 
  Heterogene groepen
Het montessorionderwijs kent heterogeen samengestelde groepen. Bij ons op school hebben we twee leerjaren per klas. Elk kind in de klas is een keer de oudste en een keer de jongste. Oudere kinderen kunnen de jongere kinderen helpen. Regels in de groep worden door de oudere kinderen nageleefd, waardoor de jongste kinderen het overnemen. Kinderen leren van elkaar door naar elkaar te kijken en te luisteren. Zo leren ze spelenderwijs met elkaar samen te leven en te werken. 
 
 
  De Montessorileerkracht
De methode vereist een deskundige leerkracht en een stimulerende omgeving die uitnodigt "het zelf te doen". Alle leerkrachten hebben naast het PABO diploma (de reguliere opleiding) ook een montessoridiploma.
 
 
  Montessorionderwijs voor jouw kind? 
Juist door de grote mate van individuele begeleiding biedt de montessorimethode ieder kind goede mogelijkheden. Het belangrijkste is dat de opvoedingsideeën van de ouders en die van de school op elkaar aansluiten. Als jij je als ouder prettig voelt in onze school, geldt dat ook voor jouw kind. 
http://www.kiezenvoormontessori.nl/
 
 
  Montessorionderwijs en de toekomst
Veel vaardigheden die een kind nodig heeft in de 21ste eeuw, zoals samenwerken, probleemoplossend denken en planmatig werken, liggen al in de montessoriwerkwijze besloten.  Als montessorischool in de 21ste eeuw hebben we daar de vaardigheden, kennisconstructie en ICT, bijgevoegd.
 
Meer weten over Maria Montessori en montessorionderwijs?
http://www.montessori.nl/