jezelf ontwikkelen doe je samen
  Faqta (wereldoriëntatie, wetenschap en burgerschap)
Kinderen zijn van nature leergierig. Montessori spreekt van de "jonge onderzoeker". Wij willen de kinderen stimuleren en uitdagen om de wereld te onderzoeken en te ontdekken. Het leerplatform Faqta komt aan deze behoefte tegemoet. Bij Faqta worden de vakgebieden thematisch aangeboden in 'units', waardoor de losse vakgebieden een geheel vormen. Faqta is betekenisvol leren.
 
 
  Thematisch onderwijs
Het International Primary Curriculum is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4-12 jaar, gericht op de creatieve en zaakvakken. Het IPC richt zich op het leren, helpt de leerlingen om te leren, en laat de leerlingen genieten van wat ze leren. Bij het IPC gaat het om weten, vaardigheden en begrip.
 
 
  Werken met doelen
Het IPC kent een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak. De vakinhoudelijke doelen hebben betrekking op de kennis (de feiten en informatie die leerlingen te weten komen), de vaardigheden (de praktische bekwaamheden waarover leerlingen dienen te beschikken) en het begrip (het diepere bewustzijn over belangrijke begrippen die zich in de loop der tijd ontwikkelen). Er zijn vakinhoudelijke doelen voor natuur en techniek, ICT, ontwerptechnologie, geschiedenis, aardrijkskunde, muziek, lichamelijke opvoeding, kunstzinnige vorming en mens en samenleving. 
 
         
  21 ste eeuwse vaardigheden
Binnen IPC komen de 21ste eeuwse vaardigheden aanbod. Door het stellen van   persoonlijke doelen, ontwikkelen onze leerlingen kwaliteiten die ze nodig hebben in de 21 ste eeuw. Onze leerlingen zijn daardoor in staat  om met verandering in hun leven om te gaan. Er zijn persoonlijke doelen voor: onderzoek, aanpassingsvermogen, veerkracht, communicatie, moraliteit, samenwerking, respect, verantwoordelijkheid en zorgzaamheid. 

 
  Kenmerken van IPC onderwijs:
  1. IPC stimuleert kinderen om beter te leren. Het leren wordt leuker.
  2. IPC maakt leerlingen verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.
  3. IPC geeft ruimte  aan verschillende leerstijlen om tot kennis te komen. 
  4. IPC leert de leerlingen relaties te leggen tussen de verschillende vakgebieden. Hoe meer verbanden er worden gelegd, hoe beter een kind leert.
  5. IPC stimuleert en leert leerlingen een bijdrage te leveren aan klassikale- en groepsdiscussies. 
  6. IPC leert de leerlingen over belangrijke gebeurtenissen, data en kenmerken van samenlevingen uit het verleden en heden.
  7. IPC brengt de leerlingen kennis en begrip bij van de eigen nationale cultuur en leert de leerlingen begrip te hebben van de essentiële overeenkomsten tussen de mensen en landen van de wereld.
 
  Voorbereide omgeving
De 'leerwanden' van IPC (groep 3 t/m 8) maken het leerproces van de kinderen visueel en inzichtelijk. Deze wand is van grote betekenis voor het onderwijsleerproces binnen de units. Daarnaast beschikken alle midden- en bovenbouwklassen over een groot aantal chromebooks. Ook onze goed uitgeruste bibliotheek is een belangrijke voorwaarde voor goed IPC onderwijs.