jezelf ontwikkelen doe je samen
  Culturele vorming
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen. We geven onze kinderen culturele bagage mee voor het leven. Regelmatig gaan we op excursie. Ook krijgen de leerlingen regelmatig een gastles van een vakdocent. Ons culturele aanbod is grotendeels geïntegreerd in ons IPC onderwijs. Zo ontstaat betekenisvol leren.
 
 
  Visie
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich oriënteren op kunstzinnige en culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Het is belangrijk dat kinderen kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen. Daarnaast vinden wij het van belang dat onze leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van muziek, van taal en beweging, en daarop kunnen reflecteren. Tenslotte bieden we kunstzinnige vorming aan omdat onze leerlingen zich op die manier kunnen uiten (gevoelens en ervaringen). 
 
  Binnen IPC
Regelmatig gaan de leerlingen er op uit in het kader van de IPC thema's of krijgen ze een gastles. Omdat leren voor ons niet alleen een intellectuele maar ook een sociale activiteit is hebben wij één keer per jaar een schoolbreed IPC project gerelateerd aan een 'goed doel'. Met het IPC project water hebben de kinderen in maart 2016 ruim € 11.000 euro opgehaald voor Simavi. Alle kinderen wandelden met water voor schoon drinkwater elders in de wereld. 
 
  Beeldende vorming
Beeldende vorming komt ook binnen het IPC onderwijs aanbod. Bij de uitvoering ondersteunt  onze creatieve onderwijsassistent de groepsleerkrachten.De lessen beeldende vorming geven we in het handvaardigheidlokaal. De school werkt ook regelmatig samen met het grafisch atelier in Hilversum. 
 
 
  Schoolreis en schoolkamp
Los van kleinere excursies en uitstapjes gaat de onderbouw (groep 1/2) en de middenbouw (groep 3/4) eens in de twee jaar met de bus op schoolreis. In de bovenbouw gaan de leerlingen eens in de twee jaar op kamp. Groep 5/6 gaat één nacht. Groep 7/8 gaat twee nachten. Het andere jaar gaat de bovenbouw (5 t/m 8) op schoolreis of we organiseren en groot feest.