jezelf ontwikkelen doe je samen
  Rekenen en wiskunde
Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Dagelijks wordt er in alle groepen aandacht besteed aan rekenen en wiskunde. Door ons rekenonderwijs goed aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van onze kinderen bevorderen we het leerplezier bij rekenen. Onze school kent een hoge uitstroom naar het voortgezet onderwijs (90 % havo/vwo). Wij bieden passend rekenonderwijs aan alle kinderen van onze school met ons rekentraject 'Reken Maar!'. 
 
 
 
  Onderbouw
In groep 1/2 bieden we een verrijkt rekenaanbod aan. Er wordt veel gebruik gemaakt van specifieke (montessori)rekenmaterialen die de kinderen spelenderwijs de basis begrippen voor rekenen aan leren. Er is veel materiaal aanwezig om te leren tellen tot 10, 100 en 1000.  Zodra het kind de rekenkundige begrippen als meer/minder/evenveel etc. beheerst, kan er met materiaal eenvoudige sommen worden gemaakt. Naast de individuele rekenlesjes worden er in de onderbouw themalessen rekenen gegeven, zodat alle rekenbegrippen goed aan bod komen.
 
 
  Midden- en bovenbouw
Rekenonderwijs bieden dat past bij de leerlingen van Montessorischool-Zuid, doen we met ons traject 'Reken maar!'. In groep 3 t/m groep 8 maken we gebruik van de methode Pluspunt aangevuld met de materialen van 'Met Sprongen Vooruit'. De methode en de rekenmaterialen zetten we doelgericht in, passend bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. We richten ons alleen op wat er echt toe doet (kerndoelen). Daarnaast intensiveren of verrijken we voor de kinderen die dat nodig hebben. Afhankelijk van de resultaten van de rekentoets volgt extra hulp, herhaling of een nieuw lesje. In de klas werken kinderen individueel op hun eigen niveau aan de taken van de methode. Leerlingen die een steuntje in de rug nodig hebben worden begeleid door de remedial teacher. De leerling die meer aan kan krijgt extra uitdaging via de plusleerkracht. De school beschikt over een protocol rekenproblemen. Door de inzet van ons traject Reken Maar zijn onze leerlingen eerder klaar met de basisschoolstof. Ter overbrugging naar het voortgezet onderwijs (VO) hebben we een aanvullend rekenaanbod ontwikkeld in samenwerking met het VO.