jezelf ontwikkelen doe je samen
  Lezen
Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken. Om het leesplezier te bevorderen heeft onze school een leescoördinator die intensief samenwerkt met de bibliotheek Hilversum. Onze school heeft zelf ook een goed uitgeruste bibliotheek met boeken voor alle niveaus en leeftijden. 
 
 
  Leesmethodes
We maken gebruik van goede en actuele methodes voor het technisch en  begrijpend lezen. In groep 3 gebruiken we Lijn 3 en in groep 4 Station Zuid. We gebruiken Grip op lezen in groep 5 t/m 8 voor het begrijpend lezen. Regelmatig worden de leerlingen getoetst op hun leesniveau. De leerlingen van groep 3 t/m 8 lenen in de schoolbliotheek boeken op hun eigen niveau.
 
 
  Groepslezen
Om het leesplezier te vergroten hebben wij een eigen methode voor groepslezen ontwikkeld. Met behulp van ouders lezen de leerlingen van groep 5 t/m 7 regelmatig in groepjes. Het gaat hierbij om het zo goed en mooi mogelijk hardop lezen van een tekst; het zogenaamde voordrachtslezen.