jezelf ontwikkelen doe je samen
  Taal
We leren de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig.
 
 
  Montessorimateriaal
Het montessorimateriaal neemt een belangrijke plaats in bij het vak taal en het ontwikkelen van het taalgevoel. De werkjes zijn er opgericht taal te beleven, te begrijpen en te beheersen in al zijn facetten. Deze manier van werken doet een beroep op de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken en het creatief en analytisch denken. Door het handelend leren en de inspirerende opdrachten worden onze leerlingen uitgedaagd en hebben ze plezier in taal. Alle taaldomeinen komen aan bod, dit zijn:

·     woordenschat
·     mondeling taalgebruik
·     taalbeschouwing
·     begrijpend lezen
·     spelling
·     mediataal
·     stellen