jezelf ontwikkelen doe je samen
  Burgerschap en duurzaamheid
Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Als school hebben we de maatschappelijke opdracht om onze leerlingen op te leiden tot betrokken burgers. Wij willen leerlingen brede kennis over, en verantwoordelijkheidsbesef  meegeven voor onze samenleving. Burgerschap en duurzaamheid gaan bij ons hand in hand.
 
 
  Burgerschap
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. Wij leren onze leerlingen goed samen te leven en samen te werken met anderen. Leerlingen van groep 8 doen jaarlijks mee aan het basisischool debattoernooi. Verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving bijbrengen is belangrijk. Verantwoordelijkheid nemen doe je door je verantwoordelijk te gedragen. Daarbij is het eenvoudiger om gewenst (duurzaam gedrag) aan te leren. Maar hoe bereid je leerlingen er op voor om een betrokken burger te zijn en/of te worden?  Door met elkaar te werken aan een maatschappelijk thema: duurzaamheid.
 
 
  Duurzaamheid
Om gericht te werken aan burgerschapsvorming hebben we duurzaamheid als gezamenlijk thema gekozen. Duurzaamheid is een thema dat goed aansluit bij de leefwereld van de kinderen. Het is een maatschappelijk relevant thema, waardoor volwassenen en leerlingen samen kunnen werken aan succes. Ieder vanuit zijn eigen expertise en verantwoordelijkheid (leerlingen, leerkrachten, ouders, directie, MR, bestuur). Het is een thema waarbij de leerlingen kunnen en mogen meedenken. Leerlingen zijn een volwaardige gesprekspartner. We hebben daarom een eco-raad op school. De eco-raad is een leerlingenraad die meedenkt en adviseert rondom de thema's van duurzaamheid.

De 10 thema's van duurzaamheid:
  1. Afval
  2. Communicatie
  3. Energie
  4. Gebouw & omgeving
  5. Hygiëne
  6. Mobiliteit
  7. Veiligheid
  8. Groen
  9. Voedsel
  10. Water