jezelf ontwikkelen doe je samen
  Bewegingsonderwijs
Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding. Lichamelijke opvoeding is wat ons betreft een zaak van hoofd, hart en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd samen. 
 
 
  Bewegingsonderwijs groep 1 en 2
De leerlingen van de onderbouw krijgen een paar keer per week een bewegingsles in de speelzaal in onze school. Daarnaast spelen ze dagelijks buiten. Een keer per week is er onder begeleiding van judoschool Van der Hoek judo les. 
 
 
  Bewegingsonderwijs groep 3 t/m 8
De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per week een gymles o.l.v. onze vakdocent lichamelijke opvoeding. Deze lessen vinden plaats in de gymzaal aan de Goudenregenstraat. Eens per jaar wordt er een sport/speldag georganiseerd voor groep 3 t/m 8. We doen om het jaar mee aan de koningsspelen. 
Voor kinderen van groep 3 t/m 5 is er een keer per week onder begeleiding van judoschool Van der Hoek judo les.