jezelf ontwikkelen doe je samen
  Het leerlingvolgsysteem
Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na voor lezen, rekenen, spelling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot een evenwichtige persoonlijkheid en tot passend (succesvol) vervolgonderwijs. Met het leerlingvolgsysteem volgen we de ontwikkeling van onze kinderen en leggen de ontwikkeling vast.
 
 
  Uitstroom voortgezet onderwijs
De uitstroom van onze school is vergeleken met het landelijk gemiddelde erg hoog. Zo'n 10 % van de kinderen stroomt uit op VMBO-T niveau en zo'n 90 % stroomt hoger uit.
 
  Kwaliteitszorg
Doen we de juiste dingen en doen we de juiste dingen goed? De zorg voor kwaliteit is een zorg van ons allen. Kwaliteitszorg betekent dat we systematisch de goede dingen nog beter proberen te doen.
 
 
  Inspectiebezoek en visitatie
Op elke school wordt eens in de vier jaar een uitgebreid inspectieonderzoek gehouden. Daarnaast wordt onze school ook eens in de vier jaar gevisiteerd door de Nederlandse Montessorivereniging. Zij toetsen of wij voldoen aan de kwaliteiten van goed (montessori) onderwijs.
 
 
  Als het niet goed gaat?
Als het goed gaat met je kind, gaat het ook goed met jou als ouder. De ontwikkeling van een kind verloopt vaak met sprongen. In de 8 jaar dat het kind bij ons op school zit, is het niet ondenkbaar dat er een periode komt waarin het even minder goed gaat. Wanneer je als ouders zorgen hebt over de ontwikkeling van je kind of als je niet tevreden bent,  is het belangrijk dat je dit bespreekt met de leerkracht. Met elkaar gaan we op zoek naar een oplossing.